Novocon

GDZIE NAS SZUKAĆ?

ADRES:

Novocon Poland S.A.
ul. Hydro 3
32-500 Chrzanów
+48 32 210 94 65
+48 32 210 94 33

małopolskie

slaskie

Dostarczamy innnowacyjne rozwiązania dla przemysłu

Naszym celem jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań przemysłowych w nowych projektach oraz modernizacja już istniejących.

Produkt finalny


Włókna stalowe to doskonały sposób zbrojenia betonu. Ich obecność w jego strukturze zwiększa wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, odporność na pękanie, odporność na uderzenia oraz na zmęczenie. Poza zmianą tych cech, powoduje także eliminację rys skurczowych powstających w pierwszych godzinach twardnienia, co ma doskonały wpływ na jego wodoszczelność i mrozoodporność. Z racji korzystnych cech mechanicznych, betony zbrojone włóknami znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie komunikacyjnym, przemysłowym i lądowym.

Rodzaje włókien:

  • Włókno sinusoidalne
  • Włókno haczykowate